ALPHATECH THUNDER

กล่องยกหัวฉีดดันรางในใบเดียว ควบคุมการทำงานด้วยโทรศัพท์มือถือ, ปลั๊กตรงรุ่น ไม่ต้องตัดต่อสายไฟ, เปิด-ปิดการทำงาน 

พร้อม 2 โหมดการทำงาน, กราฟวิเคราะห์การทำงานของเครื่องยนต์, จูนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ตามความต้องการของผู้ขับขี่, 

รับประกัน 3 ปีเต็ม