ALPHATECH SUPER STORM

กล่องดันราง ยกหัวฉีด สามารถปรับจูนได้ด้วยตัวท่านเอง สั่งการ และควบคุมด้วยโทรศัพท์มือถือ รับประกัน 3 ปีเต็ม